Welkom

op Born-Online.nl

Enkele jaren geleden (2019) is streekomroep Start de samenwerking aangegaan met LOS en is streekomroep Bie Os ontstaan. Dat dergelijke fusies meestal gepaard gaan met de nodige hobbels en problemen kan gob zich voorstellen, echter recente krantenartikelen hieromtrent geven de gob fractie toch wel reden tot zorg.

Op 1 juli 2021 heeft in De Limburger een artikel gestaan met de titel “Volgend kopstuk vertrekt bij streekomroep Bie Os: ‘Het is mijn omroep niet meer’. Een dag later stond het volgende artikel in de krant: ‘Ook penningmeester Hein Martens vertrokken bij streekomroep Bie Os’....


Lees verder..