Welkom

op Born-Online.nl

Sociale contacten en fysieke activiteit zijn belangrijk voor het welzijn van mensen, zeker voor ouderen. Ouderen die niet of nauwelijks in contact komen met anderen, bewegen doorgaans ook niet veel. En dat heeft een negatief effect op hun gezondheid. Door ouderen deel te laten nemen aan (sociale) activiteiten, blijven zij actief. In de gemeente Sittard-Geleen worden daarom in 2019 in elk stadsdeel ontmoetingsdagen georganiseerd, speciaal gericht op senioren.

Burgers van 50 jaar en ouder zijn welkom bij een ontmoetingsdag in hun stadsdeel. Tijdens deze middagen staan het sociale aspect, and...


Lees verder..