Welkom

op Born-Online.nl


Kindervakantiewerk Born houdt van maandag 30 augustus tot en met vrijdag 3 september de 52ste Kindervakantiewerkweek: KVW en het geheim van de superheldenbron.

De inschrijving hiervoor vindt plaats op dinsdag 20 juli van 19 tot 20 uur in het gemeenschapshuis van Born.

De aanmeldformulieren worden deze week verspreid op De Wissel, De Swentiboldschool en De Kingbeek.

De kosten voor deelname bedragen 35 euro per kind.

We laten dit jaar 180 kinderen toe.

LET OP: Iedere inschrijver kan maar voor kinderen uit één gezin het formulier (of de formulieren) inleveren.

Mocht d...


Lees verder..


Nieuwe doorbraken zorgen ervoor dat patiënten meer tijd krijgen.
Wil jij ook helpen? Meld je aan als collectant en zamel geld in voor onderzoek tijdens de collecteweek van 5 t/m 11 september.

Aanmelden kan via https://kwf.collecteweb.nl/aanmelden/
Of via een email: rijanne.assen@online.nl

Enkele jaren geleden (2019) is streekomroep Start de samenwerking aangegaan met LOS en is streekomroep Bie Os ontstaan. Dat dergelijke fusies meestal gepaard gaan met de nodige hobbels en problemen kan gob zich voorstellen, echter recente krantenartikelen hieromtrent geven de gob fractie toch wel reden tot zorg.

Op 1 juli 2021 heeft in De Limburger een artikel gestaan met de titel “Volgend kopstuk vertrekt bij streekomroep Bie Os: ‘Het is mijn omroep niet meer’. Een dag later stond het volgende artikel in de krant: ‘Ook penningmeester Hein Martens vertrokken bij streekomroep Bie Os’....


Lees verder..

De toekomst van gemeenschapsaccommodaties is belangrijk voor alle wijken en dorpen in onze gemeente. Het accommodatiebeleid heeft hier een enorme impact op. gob heeft de ontwikkelingen op het gebied van het accommodatiebeleid altijd kritisch gevolgd. Naar aanleiding van de discussie over het accommodatiebeleid afgelopen december is afgesproken dat de gemeente verder in gesprek gaat met alle betrokkenen (accommodatiebeheerders en gebruikers) en daar waar de gemeente en betrokkenen er niet uitkomen komt de gemeenteraad, per cluster, in positie om de knoop door te hakken.

De gemeenteraad...


Lees verder..

Beste huurder van Zaam Wonen,

Als Huurders Belangen Vereniging behartigen wij de belangen van alle huurders van Zaam Wonen. Indien u hierin een rol wilt spelen en bijdragen tot een nog betere samenwerking met de woningstichting is dit de kans.

Het hoeft niet veel tijd te kosten, dus vindt u het een mooie uitdaging om samen met de overige bestuursleden deze samenwerking te verbeteren, stuur een mailtje naar hbvsteinborn@gmail.com met uw naam en telefoonnummer en onze secretaris neemt contact op.

Er bereiken ons berichten dat er in onze gemeente agrarische gebouwen, binnen een agrarische bouwkavel, niet meer in zijn geheel of gedeeltelijk als zodanig gebruikt worden.
Regelmatig is er geen opvolger voor het bedrijf. Vaker wordt verzocht aan de gemeente na te gaan of er andere functies of mogelijkheden zijn.

Als gob vinden we het belangrijk dat we kijken naar hergebruik van bestaande agrarische bebouwing voor een (niet) agrarische functie.

Belangrijk is een kwaliteitsverbetering te stimuleren voor deze locaties. Door het leegkomen van deze locaties kan verloedering makkelijk...


Lees verder..

Raadslid Marcel Claessens heeft namens de gob fractie aandacht gevraagd voor de echtscheidingsproblematiek.

Voor ouders en kinderen is een scheiding een verdrietige en onzekere periode. Gelukkig lukt het de meeste ouders om hier op een goede manier uit te komen. Dit geldt niet voor alle scheidingen. Zeker als het gaat om een complexe scheiding met veel conflicten. In alle gevallen hebben ouders en kinderen baat bij hulp en ondersteuning. Gemeenten kunnen deze gezinnen helpen, door ervoor te zorgen dat professionals hen vroegtijdig de weg wijzen en waar nodig ondersteunen.

De VNG (d...


Lees verder..

Op 6 april jl. konden wij in de media lezen dat de gratis WML-watertappunten weer zijn aangesloten en in gebruik kunnen worden genomen. Vooral nu wij weer inmiddels meer dan een jaar als gevolg van de Corona maatregelen steeds meer door de mooie dorpen en het buitengebied van onze gemeente wandelen en fietsen, zijn de WML-watertappunten meer dan ooit een aangename en vooral verfrissende versnapering voor onderweg en haast niet meer weg te denken.

Ons raadslid Jos Schlössels is echter wel van mening dat bij de indeling van deze watertappunten in 2018 geen rekening is gehouden met een even...


Lees verder..

Al geruime tijd is de gemeente Sittard-Geleen bezig met de plannen omtrent de herontwikkeling van de voormalige bassischool te Holtum. Tijdens twee informatiebijeenkomsten in 2018 en 2019 heeft de gemeente Sittard-Geleen samen met omwonenden en andere belangstellende gesproken over de mogelijke invulling van deze locatie. Door middel van de co-creatie is vervolgens het stedenbouwkundige en beeldkwaliteitskader voor deze locatie opgesteld.

Mulleners Vastgoed heeft de opgehaalde wensen inmiddels vertaald naar een concreet bouwplan en ontwerpbestemmingsplan. De plannen zijn door Mulleners V...


Lees verder..

Wellicht hebben jullie ons de afgelopen weken al zien trainen bij Sportplaza het Anker.

Wil jij nu ook eens keertje meetrainen? Dan kan dat altijd!

Dinsdag
18:30-19:30: Jeugd 6 t/m 16 jaar
19:30-20:30: Jeugd 17 t/m 26 jaar

Zaterdag
9:30-10:30: Jeugd t/m 26 jaar

Voor meer informatie kan je altijd een privébericht sturen naar de pagina van @Springfield'75